Εγκέφαλοι

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ – IMMOBILIZER ΜΕΣΩ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Στο κατάστημά μας μπορούμε να προγραμματίσουμε κλειδιά immobilizer και μέσω εγκεφάλου ακόμη και αν έχουν χαθεί όλα τα κλειδιά.Η υπηρεσία προϋποθέτει να έχουμε την μονάδα immobilizer και τον εγκέφαλο προκειμένου να αναπαράγουμε και να αποθηκεύσουμε τους κωδικούς που χρειάζεται για να λειτουργήσει το όχημα.